Foring av hjort

Hjorteoppdrett

I 2000 kom de sju første hjortene til oss og de kom fra Maarud gård og Svanøy hjortesenter. Klimaet her på Rørosvidda var et spenningsmoment for oss, men vi har erfart at dyrene omstiller seg godt. Det ser ut til at hjortene liker lange kalde vintre med mye snø.

Hjortedyrene går sammen nesten hele året, men av og til skiller vi ut årsklasser. Fødsler, befruktning og drektighet foregår som ellers. Bukken går sammen med hindene om høsten og parringen foregår som ellers. Kalvingsperioden er i juni og juli. I denne perioden er dyrene absolutt avhengig av ro inne og utenfor hegnet. Hindene klarer selv å ta seg av den nyfødte kalven og de passer godt på den. Dyrene har en helt spesiell måte å kommunisere på mellom mor og kalv, der de lager forskjellige lyder. Derfor er det ei livat tid akkurat under kalvingen.

Slakteperiode/kjøttkvalitet
Slakteperioden er i september – oktober, da slaktes i hovedsak 1,5 år gamle dyr. Dette på grunn av smakelighet, mørhet og næringssammenheng. Mørheten er en av de viktigste egenskapene til kjøttet. Mørheten påvirkes av dyrets alder, kjøttets stressnivå ved slakting, samt temperatur under mørningsprosessen. Når dyrene avlives skjer dette helt uten stress. Etter slakting blir dyrene hengt opp for mørning. Deretter blir kjøttet delt opp, pakket og merket.
Vi har som visjon å alltid levere kvalitetskjøtt der vi har stort fokus på mørning.
Målsetting
Det å opprettholde bosetting og skape noe nytt i bygda vår, er positivt. På sikt kan dette med hjorteoppdrett skape arbeidsplasser og sysselsetting. Kulturlandskap er viktig for verdiskapningen på landsbygda. Det å kunne utvikle et bærekraftig næringsliv og samtidig ta vare på kulturlandskapet er bra.

Vår interesse for god mat, tradisjons kost og ta vare på kulturer i bygdenorge var noe av drivkraften, for at fantasi er blitt til virkelighet. Hjorteoppdrett på Rørosvidda fikk mange til å trekke på smilebåndet, men nå er det blitt en familiebedrift som holder hele familien i aktivitet.