Hjorteflokk

Fakta om hjort


Oppdrett av hjortevilt har lange tradisjoner, men ikke her i landet. I Norge finnes det riktignok mange spor etter ulike nettverk av dyregraver, og på gården vår finnes det en rekke spor etter dyregraver. Ny gjerdeteknologi har gjort det mulig for flere enn konger å drive et hjortehegn. Et land som lenge har drevet med hjorteoppdrett er New Zealand, og det er derfra vi i Norge har hentet ideen.

Det er stort behov for å utvikle nye produksjoner innen det tradisjonelle landbruket, både som alternativ til og som nisjer innen eksisterende produksjon. For oss på Torsvollen var det begge deler da vi ønsket å ta i bruk eiendommen ut i fra de muligheter og forutsetninger som fantes. Mye talte for at nettopp hjorteoppdrett egnet seg bra. Produksjonen kan drives ekstensivt, og dyra kan nytte arealer og forressurser med alternativ verdi. Dyra er tilpasset det klima det er aktuelt å oppdrette under, og de kan gå ute hele året. Hjorten er velegnet til å holde landskapet åpent og dermed verdifull for å holde kulturlandskapet ved like.

Sammen med forbrukernes økende interesse for hvordan en matvare blir produsert, holdninger til ”ren” mat, og kosthold er det stor sannsynlighet for at hjorteoppdrett er noe å satse på. Av private farmer finnes det ca. 50 – 60 i Norge. Av disse er det bare en på Rørosvidda, snøforholdene og de kalde vintrene gjør dette til et spennende prosjekt. Dyrene bør ha en mulighet for å trekke innendørs om vinteren.

Hjorten på Torsvollen gård blir foret med rundballe, høy og næringsrik pellets, men om sommeren spiser de det de kan finne i naturen. Nesten daglig ser vi inn i innhegningen å da forer vi med pellets og eventuelt brød / grønnsaker. Dyrene er så ”tamme” at vi kan mate dem fra hånden, men det kreves selvsagt at vi selv er med. Dyrene blir kjent med oss gjennom flere sanser, men det er spesielt stemmen vår de i gjenkjenner.
 
Er det marked for hjortekjøtt?

Til forskjell fra mange andre husdyrproduksjoner kan hjorteoppdrett skilte med at etterspørselen bare øker. Hjortekjøtt regnes som en delikatesse med en rekke helsemessige fordeler. Lavt innhold av fett og kolesterol, samt høyt innhold av jern er momenter som trekkes fram.

Videre inneholder hjortekjøttet B – vitaminer som vi mennesker er avhengige som en del av vårt kosthold. Ut fra dette kan vi bare se fordeler med å spise hjortekjøtt!