Signy med kalv
helge_mater_dyr.jpg

Historien bak satsingen på hjort

Torsvoll hjorteoppdrett ligger på gården Torsvollen i Røros kommune, ca 5,5 kilometer nord for Brekken sentrum. Gården eies av Signy og Helge Thorsvoll, som overtok gården i 1991. Gården hadde da stått ubebodd i 20 år.

Vår interesse for god mat, tradisjonskost og ta vare på kulturer i bygde-Norge var noe av drivkraften, for at vi nå gjennom Torsvoll Hjorteoppdrett har gjort fantasi til virkelighet. Hjorteoppdrett på Rørosvidda fikk mange til å trekke på smilebåndet, men nå er det blitt en familiebedrift som holder hele familien i aktivitet.

Det å opprettholde bosetting og skape noe nytt i bygda vår, er positivt. På sikt kan dette med hjorteoppdrett skape arbeidsplasser og sysselsetting. Kulturlandskap er viktig for verdiskapningen på landsbygda. Det å kunne utvikle et bærekraftig næringsliv og samtidig ta vare på kulturlandskapet er bra.

Vi har som visjon å alltid levere kvalitetskjøtt der vi har stort fokus på mørning.
Hjorten på Torsvollen gård blir foret med rundballe, høy og næringsrik pellets, men om sommeren spiser de det de kan finne i naturen. Nesten daglig ser vi inn i innhegningen å da forer vi med pellets og eventuelt brød / grønnsaker. Dyrene er så ”tamme” at vi kan mate dem fra hånden, men det kreves selvsagt at vi selv er med. Dyrene blir kjent med oss gjennom flere sanser, men det er spesielt stemmen vår de gjenkjenner.